Podkategórie

Žijeme športom

Študenti sa zapájali v mesiaci december do rôznych športových aktivít, ktoré organizovali pre nich učitelia telesnej výchovy.

14.11.2019 sa naše zmiešané družstvo zúčastnilo mixvolejbalového turnaja - 5. miesto.

20.11.2019 sa družstvo chlapcov zúčastnilo okresných majstrovstiev stredných škôl -  volejbalového turnaja, pričom obsadilo veľmi tesne 2. miesto za Gymnáziom Piešťany.

26.11.2019 sme zorganizovali v telocvični školy 22. ročník mixbasketbalového turnaja, umiestnenie družstiev Hotelovej akadémie Ľ. Wintera Piešťany, A družstvo 1. miesto, B družstvo 3. miesto.