Hoteláci v Teleráne

vysielané aktuálne dnes -  25. 10. 2016  ráno

http://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano

minutáž 17:50