Školský poriadok

Školský poriadok pre školský rok 2016/2017    TU