Aktuality

PRIJÍMACIE KONANIE 2015/2016

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia v školskom roku 2015/2016.   Kritériá pre prijatie žiakov 1. ročníka študijného odboru 6318Q manažment hotelov a cestovných kancelárií v školskom roku 2015/2016.

čítaj viac

OLYMPIÁDA Z DEJEPISU

30. apríla 2015 sa uskutočnilo v Trnave krajské kolo dejepisnej olympiády. V kategórii A obsadil Ivan Korchan (II.C) 3. miesto. Študentovi blahoželáme a ďakujeme za…

čítaj viac

MLADÝ SOMELIER

Dňa 31. marca 2015 sa priestory Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch stali dejiskom súťaže Mladý somelier. V poradí 16. ročníka sa zúčastnili dvojčlenné…

čítaj viac

HODINA ZEME

Piešťany sa opäť pripojili k mestám po celej planéte, ktorých obyvatelia nezabudli na dôležitosť šetrenia energie a boj proti svetelnému smogu. Vďaka Hotelovej…

čítaj viac

Hotelka na krajskej prehliadke SOČ

Dňa 27.03.2015 sa konal 37. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Dunajskej Strede. Viac ako 100  najkreatívnejších mladých ľudí postúpilo…

čítaj viac

Hotelák najlepší v technike…

Dňa 25. 03. 2015 sa konal v Nových Zámkoch 7. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a čajového nápoja Barista junior 2015. Študent Hotelovej akadémie…

čítaj viac

GASTROFESTIVAL NITRA 2015

Tradičnej medzinárodnej súťaže GASTROFESTIVAL NITRA sa v tomto ročníku zúčastnilo 7 družstiev. V odboroch kuchár, čašník a somelier medzi sebou súťažili po 2…

čítaj viac

Medzinárodný deň ľudí postihnutých…

Aj naši hoteláci sa zapojili do kampane na podporu ľudí postihnutých Downovým syndrómom - 21. marec je Medzinárodným dňom práve tohto vrodeného ochorenia. V…

čítaj viac

Prvé stretnutie programu ERASMUS + …

V dňoch 2. - 6. februára 2015 sme sa zúčastnili prvého  medzinárodného stretnutia partnerských škôl v rámci projektu Európou za poznaním – Erazmus +. Partnerská…

čítaj viac

PROFESNÉ KURZY

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera plánuje v mesiacoch apríl, máj otvoriť profesné kurzy: - someliersky kurz - barmanský kurz - baristický kurz Žiaci môžu…

čítaj viac

Vyhlásenie o poukázaní sumy do…

Venujte 2% svojich daní občianskemu združeniu ALUMNI CLUB HAĽW PIEŠŤANY, klub absolventov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany. Vyplnené tlačivo na…

čítaj viac

Vianočné GASTRO 2014

Návštevníci Vianočného Gastra si v našej škole už tradične vychutnali atmosféru blížiacich sa sviatkov. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za účasti pozvaných…

čítaj viac

Olympiáda o Európskej únii

20. novembra 2014 sa uskutočnilo 1. kolo Olympiády stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja o Európskej únii. Súťažili 3-členné družstvá zo 6 okresov kraja.…

čítaj viac

Víťazný - SHORT DRINK -

Dňa 18. 11. 2014 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave konal 4. ročník barmanskej súťaže žiakov stredných škôl. Súťaž bola rozdelená do troch…

čítaj viac

Staré odrody jabĺk ožili pod rukami…

Počas veľkej prestávky dňa 20.11. sa pred jedálňou Hotelovej akadémie v Piešťanoch zhromaždili študenti všetkých ročníkov. Priši obdivovať pestrú škálu starých…

čítaj viac

MISTR KÁVY

V dňoch 7. - 9. novembra 2014 sa v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava konala výstava KÁVA - ČAJ - ČOKOLÁDA, na ktorej sa náš bývalý žiak Andrej Šiška a žiak…

čítaj viac

Exkurzia Londýn 5. B

S nástupom do maturitného ročníka každý očakáva symbolickú rozlúčku so školou vo forme stužkovej. Organizácia stužkovej je otázkou, ktorá sa v triedach rieši už od…

čítaj viac

Čokoláda

Žiačky 3.B triedy Malíková, Vicenová, Laczová a Chochulová absolvovali školenie o výrobe čokolády v Ivanke pri Nitre. Nadobudnuté poznatky prezentovali pod vedením…

čítaj viac

Eurocup

Dňa 22. októbra 2014 sa v Prešove konal 22. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup pod záštitou AEHT - Európskej asociácie hoteliérstva a turizmu a…

čítaj viac

Festival kávy

V dňoch 18. - 19. októbra sa v obchodnom centre Galéria Mlyny v Nitre konal festival kávy, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí pod vedením Mgr.…

čítaj viac

Cena za najlepšiu prezentáciu je…

V dňoch 2. - 3.10.2014 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi konala baristická súťaž  Prievidzský rytier čiernej dámy 2014. Odborným garantom…

čítaj viac

Zo života školy

čítaj viac