Aktuality

Baristi

V sobotu 21.5.2016 sa zúčastnili Šimon Janík a Michal Zámečník /4.B./ prvého ročníka súťaže Junior Bartista Masters organizovanej SCAE /Speciality Coffee Association of Europe - medzinárodná organizácia zaoberajúca sa výberovou kávou/. Do poroty zasadli  komisári z Česka, Poľska, a Slovenska pôsobiaci na medzinárodnej scéne. Šimon Janík sa umiestnil na…

čítaj viac

Celoslovenská prehliadka SOČ

Na celoslovenskej prehliadke SOČ v Bratislave dňa 28. 4. 2016 získala žiačka 5.D triede Natália Baraniaková 1. miesto v kategórii Hotelierstvo, gastronómia,…

čítaj viac

VÝSLEDKY - PRIJÍMACIE KONANIE

V prílohe uvádzame výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku…

čítaj viac

Poznaním po Európe - Baseilles

Posledná mobilita projektu Poznaním po Európe sa uskutočnila vo francúzskom meste Baseilles v severnej časti Francúzska v oblasti Champagne – Ardennes v dňoch 25.-…

čítaj viac

Som študent a chcem začať podnikať

Na krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v Trnave získal študent 4. A triedy Emil Adamkovič s prácou Som študent a chcem začať podnikať 1. miesto v…

čítaj viac

Vynikajúci úspech našich žiakov na…

  Dňa 8. 4. 2016 sa v Trnave konala krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali 5 žiaci. Po výborných výkonoch získali…

čítaj viac

Futbalisti obhájili 1. miesto v…

Naši futbalisti sa zúčastnili Majstrovstiev okresu vo futbale študentov  SŠ. 6  družstiev bolo rozdelených do  dvoch  trojčlenných skupín. V prvom zápase sme…

čítaj viac

AKTUÁLNE INFORMÁCIE - PRIJÍMACIE…

Kritériá na prijímacie konanie pre prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia pre školský rok 2016/2017 schválené radou školy dňa 9.3…

čítaj viac

Mladý somelier

V Piešťanoch sa stretli mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o odborné servírovanie vín. Už 17. ročník súťaže Mladý somelier sa uskutočnil v utorok…

čítaj viac

Teatender

Sprievodným podujatím 17. ročníka súťaže Somelier  bola súťaž v príprave a podávaní čaju s názvom Teatendar, ktorú škola zorganizovala v spolupráci s Čajovňou dobrý…

čítaj viac

Hoteláci v STV

Dňa 13.3.2016 odvysielala Slovenská televízia reláciu Tajomstvo mojej kuchyne so žiakmi Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Žiak Patrik Hlavenka …

čítaj viac

Udeľovanie cien Radio Head Awards -…

Skupina Max Bazowski /Richard Grimm  5. D, Adrian Krišák 5. C / vyhrala zvláštnu cenu, ktorú udeľuje nadácia Advance Investments v hodnote 2500 eur na nahrávanie…

čítaj viac

Pivný Somelier

Dňa 17.3.2016 sa zúčastnili Pivného Someliera  v Trenčíne žiaci Lukáčová Andrea 2.B,  Wakilová Daniela 2.B  - v súťaži za kuchárov. V súťaži za čašníkov sa…

čítaj viac

Hoteláci na Svetovom pohári

Počas Svetového pohára v lyžovaní v Jasnej sa uskutočnil lyžiarsky a snowbordový kurz žiakov 1. B triedy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Svetový…

čítaj viac

Bartisti z “hotelky” najlepší –…

Študenti piešťanskej Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera môžu zapísať stredu 9. marca do školskej kroniky hrubými písmenami. Baristi v dvoch súťažiach, ktoré sa…

čítaj viac

Junior Bertender Challenge

4. 3. 2016 navštívil našu školu absolvent Ľuboš Rácz spolu s p. Ľubošom Končokom a Karolom Domischom. Pre žiakov tretieho až piateho ročníka pripravili barmanskú…

čítaj viac

Návšteva úspešného absolventa školy

Dňa 18.2.2016 navštívil našu školu bývalý absolvent Róbert Šajtlava. Vo viacúčelovej sále prezentoval študentom 3. až 5. ročníka svoju prácu barmana ako aj…

čítaj viac

AUPARK

Žiaci  2.B  pod vedenim Ing. Daniely Michálekovej uskutočnili  prezentáciu našej školy v priestoroch ochodného centra Aupark. Návštevníci Auparku  mali možnosť…

čítaj viac

Vyhlásenie o poukázaní sumy do…

Venujte 2% svojich daní občianskemu združeniu Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany. Vyplnené tlačivo na poukázanie 2%…

čítaj viac

Staň sa expertom litovskej kuchyne

Pod týmto názvom sa skrýval kvíz, ktorý dala našim študentom mladá litovská dobrovoľníčka Rasa.   Žiaci si v anglickom jazyku "privoňali"  k litovskej kuchyni.…

čítaj viac

Ples hotelákov 2016

Pred ukončením plesovej sezóny 2016 sa dňa 6. 2. 2016 konal v priestoroch školy už tradičný Ples hotelákov.  Prívlastkami tohtoročného plesu môžu byť dobrá zábava,…

čítaj viac

Zo života školy

 • Aj futbalistky majsterky okresu !

  Naše  futbalistky sa predstavili na majstrovstvách okresu vo futbale SŠ. No a keď už…

 • Knihovničky

  V areáli našej školy po jarnom upratovaní a výsadbe pribudli dve nové knihovničky. Po…

 • Exkurzia 2. B Hilton Bratislava

  V Hiltone sa nám veľmi páčilo. Zamestnanci hotela nám urobili prehliadku, na ktorej nám…

 • Cvičná firma

  Dňa 29. 4. 2016 sa konala školská prehliadka cvičných firiem tried 4. ročníka. Žiaci pri…

čítaj viac