Aktuality

POZOR ZMENA ! Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční nasledovne: všetci žiaci školy - povinne, sa stretnú dňa 2.9.2015 o 8.00 pred budovou školy v jednotnom školskom oblečení.  Slávnostné otvorenie bude pred vchodom do školského internátu o 8.15. hod. Po ukončení  budú pokračovať  žiaci 1. ročníka a 1. ročníka VOŠ v triedach. Všetky informácie…

čítaj viac

Hotelácke ŽITO vo Východnej

Už tradične sa začiatkom júla uskutočnil folklórny festival Východná, ktorý je najstarším a najrosiahlejším celoslovenským festivalom a vrcholnou prehliadkou…

čítaj viac

OZNAM

Vedenie školy praje všetkým žiakom príjemné letné prázdniny 2015 a učiteľom príjemnú dovolenku. Úradné hodiny v mesiaci august sú stanovené od 01.08  do 31.08. v…

čítaj viac

Oheň náš darca

4. júna 2015 organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera IX. Ročník medzinárodnej súťaže v príprave jedál na grile pod názvom Oheň náš darca. Kežmarským námestím…

čítaj viac

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Boli sme súčasťou sprievodu, ktorý už tradične prechádza našim mestom pri príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.

čítaj viac

Kvapka nádeje Golf Cup

Naši baristi Šimon Janík a Alexandra Pešková sa zúčastnili golfového turnaja celebrít, ktorý sa konal za účelom podpory nadácie Kvapka nádeje. Štartovné turnaja…

čítaj viac

VÝSLEDKY - prijímacie konanie

V prílohe uvádzame výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia. ZÁPIS prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 20. 05.…

čítaj viac

37. ročník celoštátnej prehliadky…

V dňoch 22. - 24. apríla hostila Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera slovenskú stredoškolskú elitu. Hotelová akadémia bola organizátorom tohoto podujatia už po…

čítaj viac

Deň Európy

“Spojenectvo namiesto konfliktov“ Viete, ktorý dátum možno pokladať za zrodenie Európskej únie a každoročne  sa oslavuje ako Deň Európy? Bolo to práve 9. mája…

čítaj viac

Lukáš Zahradník - majster sveta v…

Tešíme sa z veľkého úspechu nášho študenta tretieho ročníka vyššieho odborného štúdia, ktorý sa stal najskôr víťazom  slovenských  majstrovstiev  v príprave kávy –…

čítaj viac

Projekt ERASMUS +

V dňoch 13. - 17. 4. 2015 sa na našej škole uskutočnilo druhé stretnutie  projektu Erazmus+  Európou za poznaním . Pre  projektové tímy z Francúzska, Českej…

čítaj viac

PRIJÍMACIE KONANIE 2015/2016

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia v školskom roku 2015/2016.   Kritériá pre prijatie žiakov 1. ročníka…

čítaj viac

OLYMPIÁDA Z DEJEPISU

30. marca 2015 sa uskutočnilo v Trnave krajské kolo dejepisnej olympiády. V kategórii A obsadil Ivan Korchan (II.C) 3. miesto. Študentovi blahoželáme a ďakujeme za…

čítaj viac

MLADÝ SOMELIER

Dňa 31. marca 2015 sa priestory Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch stali dejiskom súťaže Mladý somelier. V poradí 16. ročníka sa zúčastnili dvojčlenné…

čítaj viac

HODINA ZEME

Piešťany sa opäť pripojili k mestám po celej planéte, ktorých obyvatelia nezabudli na dôležitosť šetrenia energie a boj proti svetelnému smogu. Vďaka Hotelovej…

čítaj viac

Hotelka na krajskej prehliadke SOČ

Dňa 27.03.2015 sa konal 37. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Dunajskej Strede. Viac ako 100  najkreatívnejších mladých ľudí postúpilo…

čítaj viac

Hotelák najlepší v technike…

Dňa 25. 03. 2015 sa konal v Nových Zámkoch 7. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a čajového nápoja Barista junior 2015. Študent Hotelovej akadémie…

čítaj viac

GASTROFESTIVAL NITRA 2015

Tradičnej medzinárodnej súťaže GASTROFESTIVAL NITRA sa v tomto ročníku zúčastnilo 7 družstiev. V odboroch kuchár, čašník a somelier medzi sebou súťažili po 2…

čítaj viac

Medzinárodný deň ľudí postihnutých…

Aj naši hoteláci sa zapojili do kampane na podporu ľudí postihnutých Downovým syndrómom - 21. marec je Medzinárodným dňom práve tohto vrodeného ochorenia. V…

čítaj viac

Prvé stretnutie programu ERASMUS + …

V dňoch 2. - 6. februára 2015 sme sa zúčastnili prvého  medzinárodného stretnutia partnerských škôl v rámci projektu Európou za poznaním – Erazmus +. Partnerská…

čítaj viac

Zo života školy

čítaj viac