Informatická súťaž iBobor

V utorok 12. novembra 2013 sa žiaci 1. A a 1. B triedy zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Informatická súťaž Bebras - Informatický bobor vznikla v Litve v roku 2004. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Suťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Naši žiaci súťažili v kategórii Junior. Súťaž pozostávala z ľahkých, stredne náročných a ťažkých úloh. Na vyriešenie bolo vyhradených 40 minút. Výsledky súťaže boli sprístupnené 26. novembra 2013. Medzi úspešnými riešiteľmi boli aj naši žiaci:

1) Natália Fazekašová 1. B trieda

2) Kristián Moravec 1. B trieda

3) Barbora Szalayová 1. A trieda

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.