Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

Stromová 34, 921 01 Piešťany

v zastúpení: Ing. Ladislav Blaškovič - riaditeľ školy

IČO: 00162019

DIČ: 2020530710