Aktuality

Návšteva veľvyslankyne Albánska

V piatok 8.10.2021 navštívila našu školu pani veľvyslankyňa Albánskej republiky, jej Excelencia Enkeleda Merkuri.  Počas prehliadky priestorov školy pani veľvyslankyňu zaujala naša bylinková záhrada, krásne a obnovené priestory školy, ale aj moderne vybavené učebne na odbornú prípravu. Obdivovala aj množstvo ocenení, ktoré naši študenti získali v rôznych…

čítaj viac

Folklórny súbor ŽITO

Chceš sa stať členom nášho folklórneho súboru? Zúčastni sa konkurzu, ktorý bude prebiehať v dňoch 1. a 8. 10. 2021 o 18.30 hod, v telocvični hotelovej akadémie.

čítaj viac

OTVÁRAME ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 -…

Milí žiaci, verím, že ste si užili krásne prázdniny plné zážitkov, oddychu, spoznávania, stretávania s rodinou a priateľmi. Od 2. septembra 2021 sa my tešíme na…

čítaj viac

PRÁZDNINY 2021

Prajeme všetkým fresh a oddychové prázdniny a leto 2021! ŠTUDIJNÉ ODDELENIE bude k dispozícii od 23.08.2021 v čase 08.00 hod. - 12.30 hod..   Hotelka team

čítaj viac

BARISTA BATTLE 2021

Dnes sa u nás na škole uskutočnila súťaž v baristike BARISTA BATTLE. Kde si naši baristi porovnali zručnosti a vedomosti v príprave mliečnych kávových nápojov…

čítaj viac

Učíme sa vonku

Hotelová akadémia má v rámci svojho areálu krásne priestory,  ktoré využívame  počas letného počasia aj na učenie vonku. Po návrate žiakov do škôl sa zdôrazňujú…

čítaj viac

Hotelák celoslovenským víťazom SOČ

Aj v školskom roku 2020/2021 sa usktočnila celoštátna prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti a prezentovať mohli 3 hoteláci v 3 rôznych odboroch. Víťazom…

čítaj viac

DUÁLNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU…

UCHÁDZAČI POZOR!! - DUÁLNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 Oznamujeme uchádzačom o štúdium v školskom roku 2021/2022 a ich zákonným zástupcom, že Hotelová…

čítaj viac

OTÁZKY A ODPOVEDE - ONLINE MEETING…

Milí rodičia, zákonní zástupcovia, uchádzači, pozývame všetkým na ONLINE MEETING OTÁZOK A ODPOVEDÍ pre záujemcov o štúdium, ktorý sa  uskutoční dňa 25.02.2021 v…

čítaj viac

DARUJTE NÁM 2% - ĎAKUJEME!

  Občianske združenie -  Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany ďakuje všetkým rodičom a priaznivcom školy, ktorí …

čítaj viac

ZDRAVÉ VIANOCE A LEPŠÍ ROK 2021!

Prajeme všetkým hotelákom aj nehotelákom ZDRAVÉ, SLADKÉ A POKOJNÉ VIANOCE 2020! A nech rok 2021 je oveľa lepší ako rok 2020 - plný zdravia, šťastia, lásky! Nech…

čítaj viac

Ekohoteláci vytvorili živú zelenú…

V rámci projektu „Klíma nás spája“, ktorý financovala spoločnosť DM drogerie markt,  vznikla  v záhradnom areáli Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera vertikálna…

čítaj viac

Sme víťazmi EKOLOGICKÉHO ČINU ROKA…

TRNAVSKÁ ŽUPA je zároveň zelená župa a podporuje ochranu životného prostredia a ekologické aktivity. Aj minulý rok vyhlásila súťaž Ekologický čin roka 2019. A v…

čítaj viac

Online vyučovanie

V škole teraz učíme takto v online spojení. Žiaci nám chýbajú, ale zdravie je prvoradé. Veríme, že sa skoro stretneme aj u nás v škole.  Pozdravuje -  celý Hotelka…

čítaj viac

Workshopy

Počas minulého týždňa sme stihli ešte dve výborne aktivity! Prvým bol excelentný workshop s TOP chocolatierom Karolom Stýblom. Učili sme sa správne temperovať…

čítaj viac

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - ČASOVÝ…

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, oznamujeme vám, že  dňom 14.10.2020 sa upravuje rozvrh hodín počas trvania dištančného vzdelávania každý pracovný deň v…

čítaj viac

PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY…

Oznamujem Vám, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy a športu Slovenskej republiky číslo 2020/17294:1-A1810, že dňom 12.10.2020  sa prerušuje prezenčná…

čítaj viac

Župan TTSK oceňoval

Župan Jozef Viskupič odovzdal Cenu Trnavského samosprávneho kraja tridsiatim osobnostiam, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v…

čítaj viac

Pokyny počas školského roka 2020…

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, zasielam Vám informácie v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci…

čítaj viac

Informácia - žiaci 1. ročníka

Pri platbách za internát a stravu uvádzajte variabilný symbol uvedený v tabuľke.   Príloha TU

čítaj viac

LETNÉ PRÁZDNINY 2020

Milí študenti, prajem oddychové a zdravé letné prázdniny 2020! Veľa relaxujte, možno brigádujte a získavajte veľa nových praktických zručností, či spoznávajte…

čítaj viac

Zo života školy

čítaj viac