Aktuality

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta  Wintera, Stromová 34, Piešťany v zmysle ustanovení § 62 až  § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v  súlade s § 29 ods. 6 a § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol Trnavským…

čítaj viac

OTÁZKY A ODPOVEDE - ONLINE MEETING…

Milí rodičia, zákonní zástupcovia, uchádzači, pozývame všetkým na ONLINE MEETING OTÁZOK A ODPOVEDÍ pre záujemcov o štúdium, ktorý sa  uskutoční dňa 25.02.2021 v…

čítaj viac

DARUJTE NÁM 2% - ĎAKUJEME!

  Občianske združenie -  Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany ďakuje všetkým rodičom a priaznivcom školy, ktorí …

čítaj viac

ZDRAVÉ VIANOCE A LEPŠÍ ROK 2021!

Prajeme všetkým hotelákom aj nehotelákom ZDRAVÉ, SLADKÉ A POKOJNÉ VIANOCE 2020! A nech rok 2021 je oveľa lepší ako rok 2020 - plný zdravia, šťastia, lásky! Nech…

čítaj viac

Ekohoteláci vytvorili živú zelenú…

V rámci projektu „Klíma nás spája“, ktorý financovala spoločnosť DM drogerie markt,  vznikla  v záhradnom areáli Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera vertikálna…

čítaj viac

Sme víťazmi EKOLOGICKÉHO ČINU ROKA…

TRNAVSKÁ ŽUPA je zároveň zelená župa a podporuje ochranu životného prostredia a ekologické aktivity. Aj minulý rok vyhlásila súťaž Ekologický čin roka 2019. A v…

čítaj viac

Online vyučovanie

V škole teraz učíme takto v online spojení. Žiaci nám chýbajú, ale zdravie je prvoradé. Veríme, že sa skoro stretneme aj u nás v škole.  Pozdravuje -  celý Hotelka…

čítaj viac

Workshopy

Počas minulého týždňa sme stihli ešte dve výborne aktivity! Prvým bol excelentný workshop s TOP chocolatierom Karolom Stýblom. Učili sme sa správne temperovať…

čítaj viac

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - ČASOVÝ…

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, oznamujeme vám, že  dňom 14.10.2020 sa upravuje rozvrh hodín počas trvania dištančného vzdelávania každý pracovný deň v…

čítaj viac

PRERUŠENIE PREZENČNEJ FORMY…

Oznamujem Vám, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy a športu Slovenskej republiky číslo 2020/17294:1-A1810, že dňom 12.10.2020  sa prerušuje prezenčná…

čítaj viac

Župan TTSK oceňoval

Župan Jozef Viskupič odovzdal Cenu Trnavského samosprávneho kraja tridsiatim osobnostiam, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsledkami prispeli k rozvoju kraja v…

čítaj viac

Pokyny počas školského roka 2020…

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci, zasielam Vám informácie v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021. Všetci pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci…

čítaj viac

Informácia - žiaci 1. ročníka

Pri platbách za internát a stravu uvádzajte variabilný symbol uvedený v tabuľke.   Príloha TU

čítaj viac

LETNÉ PRÁZDNINY 2020

Milí študenti, prajem oddychové a zdravé letné prázdniny 2020! Veľa relaxujte, možno brigádujte a získavajte veľa nových praktických zručností, či spoznávajte…

čítaj viac

Absolventi-hoteláci, veľa štiastia…

Absolventom Hotelovej akadémie Ľudovííta Wintera v Piešťanoch prajeme do života veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky! Tešíme sa na stretnutia opäť u nás na…

čítaj viac

DUÁLNE VZDELÁVANIE - 2020/2021 -…

Oznamujeme uchádzačom o štúdium v školskom roku 2020/2021 a ich  zákonným zástupcom, že Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v študijnom odbore 6323…

čítaj viac

Úžasné úspechy na celoslovenskom a…

Hoteláci zožali opäť výrazný úspech v krajskom kole SOČ! Konečne aj radostné správy!! V školskom roku 2019/2020 sa v čase mimoriadnej situácie konalo krajské…

čítaj viac

2 %

OZ Združenie rodičov a priateľov školy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera ďakuje všetkým rodičom a priaznivcom školy ktorí  činnosť občianskeho združenia podporia…

čítaj viac

OZNAM - aktualizované 24.03.2020

Vážení rodičia a žiaci,v súvislosti s usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva bude po…

čítaj viac

Ďalšia študentka z Piešťan letí do…

1. kávový ples na svete v Trnave okrem skvelej zábavy priniesol veľa radosti aj našim hotelákom z Piešťan!! Sára Cagaňová sa stala víťazkou súťaže Slovak…

čítaj viac

Plesy na hotelke

Február patril okrem iného aj dvom krásnym plesom! Prvý bol 2. župný charitatívny ples a druhý už tradičný ples hotelákov! Veríme, že naša energia sa premenila v…

čítaj viac

Zo života školy

 • Čo dokáže aroma marketing ?

  Zúčastnite sa aj Vy podujatia Čo dokáže aroma marketing? Inovatívne výskumné riešenia v…

 • Maturanti ostužkovaní !

  Aj napriek nepriaznivej situácii študenti 5.D triedy spojili sily aj s triednou pani…

 • Informatická súťaž iBobor

  Vo štvrtok12. novembra 2020 sa všetci žiaci prvých ročníkov zúčastnili informatickej…

 • CAPPUCCINO

  Mladí baristi z hotelky dnes pripravovali CAPPUCCINO a budú sa pravidelne uchádzať o…

čítaj viac