Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2024 Piešťanoch

Hoteláci pozdravujú zo sprievodu.