Ponuka kurzov

Ponuka profesných kurzov v šk. roku 2015/2016

BARMANSKÝ KURZ

Termín: bude upresnený

Podmienky: vek nad 18. rokov, min. počet účastníkov kurzu 10 - 12

Lektor a šéfbarman: Luboš Rácz

 

SOMELIÉRSKY KURZ

Termín: bude upresnený

Podmienky: vek nad 18 rokov, min. počet účastníkov 10

Lektor: Andrej Gubány

 

KURZ "BARISTA JUNIOR"

Termín: bude upresnený

Podmienky: 3 dňový kurz,  min. počet účastníkov kurzu 12 - 14

Lektor: Stanislav Cibuľa

 

BARMANSKÝ KURZ

Termín: bude upresnený

Podmienky: min. počet účastníkov 9 - 14, v prípade, že žiak nie je plnoletý, je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu

Lektor: Maroš Petrikovič

 

Kurzy sa uskutočňujú prednostne  pre študentov hotelovej akadémie, účasť externých záujemcov na kurze je možná iba v prípade doplnenia minimálneho počtu účastníkov.