Vychovný poradca

Mgr. Dagmar Urbanová

kontakt: dasaub@gmail.com

KONZULTAČNÉ HODINY

Pondelok:  13,00  -  13,45 hod.

Utorok:        9,00  -   9,45 hod.

Štvrtok:      10,30  -  11,15 hod.

V inom termíne ste vítaní po vzájomnej dohode.

 

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov  v školách a školských zariadeniach.