Vychovný poradca

Mgr. Dagmar Urbanová

kontakt: dasaub@gmail.com

KONZULTAČNÉ HODINY

Pondelok:  11,35  -  12,20 hod.

Pondelok:  12,50  -  13,35 hod.

Streda:      10,30  -  12,00 hod.

V inom termíne ste vítaní po vzájomnej dohode.