Vychovný poradca

Mgr. Andrea Kolláriková

kontakt: kollarikova@atlas.sk

KONZULTAČNÉ HODINY

Streda:   09,45 hod.  -   10,30 hod.

Štvrtok:  08,00 hod.  -   08,45 hod.

Piatok:   08,50 hod.  -   10,30 hod.

V inom termíne ste vítaní po vzájomnej dohode.

 

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov  v školách a školských zariadeniach.