Vychovný poradca

Mgr. Andrea Kolláriková

kontakt: kollarikova@atlas.sk

KONZULTAČNÉ HODINY

Pondelok: 10,50 hod.  -   11,35 hod.

12,30 hod.  -   13,15 hod.

Utorok:    10,50 hod. -   11,35 hod.

Štvrtok:    10.50 hod.  -   11.35 hod.

V inom termíne ste vítaní po vzájomnej dohode.

 

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov  v školách a školských zariadeniach.