Vychovný poradca

Výchovná a kariérová poradkyňa – Mgr. Andrea Kolláriková

Kontakt  -  kollarikova@atlas.sk

Konzultačné hodiny:

pondelok 12.30 - 13.20

utorok 14.10 - 15.00

štvrtok 14.10 - 15.00

 

individuálne po vzájomneej dohode

 

Informácie pre maturantov:

Informácie o vysokých školách - https://www.portalvs.sk/sk/

https://www.vysokeskoly.sk/

https://eduworld.sk/skoly/zoznam-vysokych-skol

Tlačivá na stiahnutie, prihláška - https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/21

Termíny podania prihlášok na vysoké školy - https://www.portalvs.sk/sk/terminy

SCIO testy - https://www.scio.sk/

Otestujte sa, ak si nie ste istí výberom vysokej školy - https://www.emiero.sk/typologie-osobnosti/

 

Pokyny na vyplnenie prihlášky na vysokú školu – tu

 

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov  v školách a školských zariadeniach.