Školský podporný tím

ŠKOLSkÝ PODPORNÝ TÍM

Školský podporný tím pôsobí v školskom roku 2023/2024 v nasledovnom zložení:

Ing. Ladislav Blaškovič - riaditeľ školy

Mgr. Mária Baranovičová - školská psychologička

Mgr. Andrea Kolláriková - výchovná a kariérna poradkyňa, protidrogová preventistka

Ing. Anna Petroffová - koordinárotka žiackej školskej rady

 

 

Kontakty pomoci

OSOBNE

Centrum poradenstva a prevencie Piešťany (https://cpppap.webnode.sk/)

-         stretnutie s psychológom zdarma po dohode termínu - 0911 887 745,
0948 612 552

Viac tu: https://cpppap.webnode.sk/kontakt/

Klub Káčko - 10 miest po celom Slovensku, kde sa môžete stretnúť s psychológmi bezplatne https://ipcko.sk/kacko/

ANONYMNE CEZ MAIL, CHAT, TELEFÓN

IPčko (https://ipcko.sk/)

– poskytuje pomoc pomocou:

Linka detskej istoty (https://ldi.sk/)

Linka pomoci pre deti a mládež – 116 111

Linka pre hľadané a sexuálne zneužívané deti – 116 000

Poskytuje pomoc pomocou:

  • telefónu – nonstop, bezplatne, anonymne
  • chatu – každý deň od 18.00 – 22.00
  • emailu (potrebujem@pomoc.sk)

Linka detskej dôvery (https://www.linkadeti.sk/domov)

-          telefonická a internetová poradňa pre deti a rodičov poskytuje pomoc prostredníctvom:

  • telefónu (0907 401 749 – pracovné dni od 8:00 do 20:00)
  • emailu (odkazy@linkadeti.sk)
  • chatu (pracovný deň od 14:00 – 19:00)
  • Skype (linkadeti)

Linka dôvery Nezábudka (https://linkanezabudka.sk/)

-          telefonická linka dôvery pre dospelých poskytuje pomoc prostredníctvom:

  • telefónu (0800 800 566)

Viac ako ni©k (https://viacakonick.gov.sk/)

-          národná linka na pomoc deťom v ohrození poskytuje pomoc prostredníctvom:

Chuť žiť (https://chutzit.sk/linka-pomoci/)

-          linka pomoci pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych poskytuje pomoc prostredníctvom:

 

-          v prípade sexuálneho obťažovanie - https://www.stalosato.sk/