Maturita

 

Maturita školský rok 2022/2023 prezentácia TU

Všetky informácie o maturitnej skúške nájdete:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita