Maturita

 

Maturita školský rok 2022/2023 prezentácia TU

Všetky informácie o maturitnej skúške nájdete:

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

 

Tematické zameranie úloh maturitných zadaní a maturitných tém

v školskom roku 2022/2023 – ústna časť internej formy

 

1. Slovenský jazyk a literatúra

2. Anglický jazyk B1

3. Anglický jazyk B2

4. Nemecký jazyk B1

5.Francúzsky jazyk B1

6. Ruský jazyk B1

7. Teoretická časť odbornej zložky

Tematické zameranie - maturitné témy a zadania - 2022-2023 TU

 

Tematické zameranie úloh maturitných zadaní a maturitných tém

v školskom roku 2022/2023 – praktická časť odbornej zložky

 

1. Praktická časť odbornej zložky

 

Tematické zameranie - maturitné témy - PČOZ - 2022-2023-TU

 

 

Zamerania tém na absolventské skúšky študijné odboru 6318 Q manažment hotelov a cestovných kanceláií

 

Tematické zameranie - absolventské skúšky - 2022/2023 - TU