Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2022/2023 – plánovaná

Organizácia školského roka 2022/2023 – plánovaná

Školský rok 2022/2023 začína dňom 1. septembra 2022.

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

Štvrťročná klasifikačná porada sa uskutoční najneskôr 15. novembra 2022.

Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2023.

Klasifikačná porada za prvý polrok školského roka sa uskutoční najneskôr 26. januára 2023.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Trištvrte ročná klasifikačná porada sa uskutoční najneskôr 14. apríla 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 5. ročník a 3. ročník vyššieho odborného štúdia sa uskutoční najneskôr 17. mája 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 2.- 4. ročník sa uskutoční najneskôr 20. júna 2023.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 1. ročník a vyššie odborné štúdium sa uskutoční najneskôr 27. júna 2023.

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

Jesenné

27. október 2022

28.október 2022 -

29. október 2022

02. november 2022

Vianočné

22. december 2022

23. december  2022 -

07. január 2023

9. január 2023

Jarné

17. február 2023

20. február 2023 –

24. február 2023

27. február 2023

Veľkonočné

5. apríl 2023

6. apríl  2023 –

11. apríl 2023

12. apríl 2023

Letné

30. jún 2023

01. júl 2023 –

31. august 2023

4. september 2023

 

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Termín

Slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2023

Cudzie jazyky

15. marec 2023

Matematika

16. marec 2023

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

3 dni v termíne 13. apríl 2023 – 05. máj 2023

Riadny termín  ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

29. máj 2023 – 02. jún  2023

 

Riadny termín- absolventské skúšky:

05. jún 2023 – 07. jún 2023

 

 

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy