Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2023/2024 – plánovaná

Organizácia školského roka 2023/2024 – plánovaná

 

Školský rok 2023/2024 začína dňom 1. septembra 2023.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023.

Štvrťročná klasifikačná porada sa uskutoční najneskôr 15. novembra 2023.

Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2024.

Klasifikačná porada za prvý polrok školského roka sa uskutoční najneskôr 29. januára 2024.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 a končí sa 28. júna 2024.

Trištvrte ročná klasifikačná porada sa uskutoční najneskôr 15. apríla 2024.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 5. ročník a 3. ročník vyššieho odborného štúdia sa uskutoční najneskôr 16. mája 2024.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 2.- 4. ročník sa uskutoční najneskôr 13. júna 2024.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 1. ročník a vyššie odborné štúdium sa uskutoční najneskôr 24. júna 2024.

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

Jesenné

27. október 2023

30. október 2023 -

31. október 2023

02. november 2023

Vianočné

22. december 2023

23. december  2023 -

07. január 2024

09. január 2024

Jarné

01. marec 2024

04. marec 2024 –

08. marec 2024

11. marec 2024

 

Veľkonočné

27. marec 2024

28. marec 2024 –

02. apríl 2024

03. apríl 2024

Letné

28. jún 2024

01. júl 2024 –

01. september 2024

02. september 2024

 

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Termín

Slovenský jazyk a literatúra

12. marec 2024

Cudzie jazyky

13. marec 2024

Matematika

14. marec 2024

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

4 pracovné dni v termíne 15. apríl 2024 – 03. máj 2024

Riadny termín  ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

27. máj 2024 – 31. máj  2024

Riadny termín- absolventské skúšky:

03. jún 2024 – 05. jún 2024

Prijímacie skúšky:

Prvé kolo

Prvý termín – 02. máj 2024

Druhý termín – 06. máj 2024