Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2021/2022 – plánovaná

Organizácia školského roka 2021/2022 – plánovaná

Školský rok 2021/2022 začína dňom 1. septembra 2021.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021.

Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2022.

Klasifikačná porada za prvý polrok školského roka sa uskutoční najneskôr 27. januára 2022.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 5. ročník a 3. ročník vyššieho odborného štúdia sa uskutoční najneskôr 18. mája 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 2.- 4. ročník sa uskutoční najneskôr 20. júna 2022.

Klasifikačná porada za druhý polrok školského roka pre 1. ročník a vyššie odborné štúdium sa uskutoční najneskôr 27. júna 2022.

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

Jesenné

27. október 2021

28.október 2021 -

29. október 2021

02. november 2021

Vianočné

22. december 2021

23. december  2021 -

07. január 2022

10. január 2022

Polročné

03. február 2022

04. február 2022

07. február 2022

Jarné

25. február 2022

28. február 2022 –

04. marec 2022

07. marec 2022

Veľkonočné

13. apríl 2022

14. apríl  2022 –

19. apríl 2022

20. apríl 2022

Letné

30. jún 2022

01. júl 2022 –

02. september 2022

05. september 2022

 

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Termín

Slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2022

Cudzie jazyky

16. marec 2022

Matematika

17. marec 2022

Riadny termín  ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

30. máj 2022 – 03. jún  2022

 

Riadny termín- absolventské skúšky:

06. jún 2022 – 08. jún 2022

 

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy