Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2019/2020

Školský rok 2019/2020 začína dňom 1. septembra 2019.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019.

Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

Prázdniny

Prázdniny

Posledný deň vyučovania

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

Jesenné

29. október 2019

30.október 2019-

31. október 2019

04. november 2019

Vianočné

20. december 2019

23. december  2019-

07. január 2020

08. január 2020

Polročné

31. január 2020

03. február 2020

04. február 2020

Jarné

14. február 2020

17. február 2020 –

21. marec 2020

24. február 2020

Veľkonočné

08. apríl 2020

09. apríl  2020 –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

Letné

30. jún 2020

01. júl 2020 –

31. august 2020

02. september 2020

 

Maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Termín

Slovenský jazyk a literatúra

17. marec 2020

Cudzie jazyky

18. marec 2020

Matematika

19. marec 2020

Riadny termín  ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

25. máj 2020 – 29. máj 2020

 

Riadny termín- absolventské skúšky:

06. jún 2020 – 08. jún 2020