Prijatie do Školského internátu

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu v školskom roku 2024/2025

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu v školskom roku 2024/2025 - kritéria pre prijatie TU