Prijatie do Školského internátu

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu v školskom roku 2023/2024

Kritéria pre prijatie žiakov do školského internátu v školskom roku 2023/2024 - kritéria pre prijatie TU