Rada školy

Školský rok 2017/2018

Predseda, pedagogický zamestnanec

Ing. Katarína Sedláková

Pedagogický zamestnanec

Ing. Miroslava Rumanová

Nepedagogický zamestnanec

Beáta Jandurová

Zástupca žiakov

Natália Fazekašová

Zástupca rodičov

Mgr. Iveta Moravcová

Zástupca rodičov

Andrea Otrubová

Zástupca rodičov

Ing. Terézia Čiffáryová

Zástupca zriaďovateľa – poslanec

Miloš Tamajka, MBA

Zástupca zriaďovateľa – poslankyňa

Ing. Iveta Babičová

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Janka Baranovičová

Zástupca zriaďovateľa

p. Magdaléna Sklenárová