Rada školy

Rada školy - školský rok 2021/2022

Školský rok 2019/2020

Predseda, pedagogický zamestnanec

Ing. Katarína Sedláková

Pedagogický zamestnanec

Ing. Miroslava Rumanová

Nepedagogický zamestnanec

Beáta Jandurová

Zástupca žiakov

Katarína Turňová

Zástupca rodičov

Jana Kondrcová

Zástupca rodičov

Barbora Glesová

Zástupca rodičov

Mgr. Tomáš Repáš

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Zástupca zriaďovateľa

Ing. Iveta Babičová

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Martin Cifra

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Stanislav Pravda