Rada školy

Školský rok 2019/2020

Predseda, pedagogický zamestnanec

Ing. Katarína Sedláková

Pedagogický zamestnanec

Ing. Miroslava Rumanová

Nepedagogický zamestnanec

Beáta Jandurová

Zástupca žiakov

Sebastán Ozimák

Zástupca rodičov

Tatiana Táborská

Zástupca rodičov

Andrea Otrubová

Zástupca rodičov

Ing. Terézia Čiffáryová

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Zástupca zriaďovateľa

Ing. Iveta Babičová

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Martin Cifra

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Stanislav Pravda