Rada školy

Rada školy - školský rok 2022/2023

Školský rok 2022/2023 - k 01.02.2023

Predseda, pedagogický zamestnanec

Ing. Katarína Sedláková

Pedagogický zamestnanec

Ing. Miroslava Rumanová

Nepedagogický zamestnanec

Beáta Jandurová

Zástupca žiakov

Sabína Ozimáková

Zástupca rodičov

Jana Kondrcová

Zástupca rodičov

Barbora Glesová

Zástupca rodičov

Mgr. Tomáš Repáš

Zástupca zriaďovateľa

Ing. Peter Jančovič, PhD.

Zástupca zriaďovateľa

Ing. Iveta Babičová

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Martin Cifra

Zástupca zriaďovateľa

Mgr. Zsolt Barczi