Súhrnná správa o zákazkách

Súhrnná správa o zákazkách a zoznam uzatvorených zmlúv sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na stránkach https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/492 https://www.crz.gov.sk/ , resp. na www.hastropy.sk