Mladý somelier 2011

Dňa 19. apríla sa na našej škole konal  12. ročník súťaže Mladý somelier, ktorého odborným garantom je p. prof. Fedor Malík a hlavným sponzorom Víno Nitra s.r.o.

Odkaz na článok