MLADÝ SOMELIER 2012

Hotelová akadémia Ľ.Wintera usporiadala 13. ročník súťaže MLADÝ SOMELIER. Pred odbornou porotou si vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti študenti z jedenástich stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky. Našu školu reprezentovali dve študentky Lucia Leskovská, ktorá obsadila 2. miesto a Jana Kormanová obsadila 4. miesto. Najlepšou somelierkou sa stala Renáta Buranská zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Nové Zámky a na treťom mieste skončil Viktor Kiripolský z tej istej odbornej školy. Odborným garantom podujatia bol prof. Fedor Malík.

Odkaz na článok