Najúspešnejší riešitelia súťaže KLOKAN na škole

Kategória KADET


Meno

Trieda

Počet bodov

Úspešnosť

Niková Katarína

II.A

101

84,20%

Nemček Matúš

II.C

99

82,50%

Pavlovič Matúš

II.C

97

80,80%

Jankechová Dominika

II.A

91

75,80%

Bedečová Zuzana

I.D

88

73,30%

 

Kategória JUNIOR


 

Meno

Trieda

Počet bodov

Úspešnosť

Piačka Matej

III.B

64

53,30%

Teplička Tomáš

III.B

64

53,30%