Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 17.2.2012 sa v Trnave konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval žiak II.A triedy Matej Viečorek, ktorý získal 3. miesto v kategórii 2A. Blahoželáme.