Súťaž "Písanie textu na počítači s korektúrou"

Dňa 6. júna 2012 zorganizovali učitelia teoretických odborných predmetov Ing. Lipková a Ing. Padošová súťaž pre žiakov I. ročníka z predmetu Administratíva a korešpondencia v písaní textu na počítači s korekciou.

Pri hodnotení výkonov sa zohľadňovala rýchlosť a presnosť písania.

Za jednotlivé triedy boli nominovaní víťazi triednych kôl, ktoré prebehli v mesiaci máj na hodinách ADK:

 I. A – Blažo Adam

          Demovičová Kristína

          Sopko Adam

          Žemlová Magdaléna

 I. B – Baláž Martin

          Krajčíková Nikoleta

          Socha Libor

          Šándorová Veronika

 I. C – Balážiková Lucia

          Huttová Sára

          Mezzeyová Klára

          Zemanová Adela

 I. D – Domonkošová Ivona

          Kupcová Zuzana

          Serišová Natália

          Škytová Monika

 Účastníci súťaže písali 10 minút neznámy text s možnosťou opravy. Podľa dosiahnutých výsledkov boli víťazmi títo žiaci:

 

Umiestnenie

 

 

% chýb

ČÚ/min.

1. miesto

Sára Huttová

I. C

0,28

341

2. miesto

Martin Baláž

I. B

0,14

211

3. miesto

Adam Blažo

I. A

0,37

207

 Všetkým zúčastneným žiakom riaditeľka školy Mgr. Grúňová, vedúci PK TOP Ing. Blaškovič a organizátorky súťaže odovzdali diplomy, poďakovali za účasť a popriali veľa úspechov v ďalšom štúdiu.