Volejbalový krúžok školský internát

Dňa 7. februára 2013 sa členovia volejbalového krúžku nášho internátu zúčastnili valentínskeho turnaja poriadaného Strednou odbornou školou záhradníckou Piešťany.  "A" družstvo hotelky v zložení - Viliam Útly, Filip Baláž, Monika Zeleňáková, Ján Volárik, Michal Božík a Lukáš Vavrúš zviedli boj o víťazstvo s "B" družstvom hotelky v zložení maldších žiakov - Matúš Cehlárik, Martin Gábel, Michaela Knapová, Zuzana Hôrková, Matúš Svorada, Filip Mrva. Hoteláci získali 1. a 2. miesto z celkových zúčastnených štyroch družstiev. Súčasne prebiehal šachový turnaj, v ktorom nás reprezentoval a zároveň zvíťazil Marek Pribul.

Všetkým športovcom blahoželáme!