Aj druhý deň na EUROCUP 2023 bol pre HOTELÁKOV Z PIEŠŤAN ÚŽÁSNÝ

Nina Lipárová a Lukáš Repáš pripravili a odprezentovali modernú slávnostnú tabuľu a pozvali hostí do Singapúru. Porota zhodnotila tabuľu ako najlepšiu a Nina s Lukášom ZVÍŤAZILI. Ďakujeme Silvia Burzalová za prípravu.

A barman Šimon Baláž v širokej konkurencii získal ocenenie za NAJLEPŠIU TECHNIKU. Aj svoju súťažnú barmanskú premiéru bravúrne zvládla Lea Držíková.

Výborná práca a ďakujeme Nikola Krahulcová.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.