Aj sny sa majú plniť

A plnili si ich aj naši hoteláci Bianka Šmatláková a Johny Fuksa, ktorí sa spolu s kolegom Milanom Elčíkom mali možnosť zúčastniť úžasnej stáže a pobytu v ďalekej Brazílii. Po víťazstve v celoročnej súťaži Slovak Barista Cup Junior 2018 mali možnosť vidieť a veľa sa naučiť na reálnych kávových plantážach a priniesť si nezabudnuteľný zážitok!

Ďakujeme Academy of Coffee a pánovi Oldřichovi Holišovi za úžasnú motiváciu a podporu mladých baristov na Slovensku.

A sme aj my radi, že sme mohli byť podporovateľmi plnenia snov našich hotelákov!!!