Deň otvorených dverí

Počas dňa otvorených dverí sme v škole privítali množstvo záujemcov o štúdium. Žiaci 9. ročníka základnej školy spolu s rodičmi si mohli prezrieť strediská s ukážkami zručností, ktoré môžu počas štúdia získať. Žiaci vyšších ročníkov robili svojim budúcim spolužiakom sprievodcov po budove školy, prezreli si triedy, počítačovú učebňu,  jazykový pavilón, telocvičňu, kuchynky na výučbu varenia, učebňu barmanstva, kaviareň.