Deň TTSK

Aktivity žiakov školy pri ríležitosti Dňa TTSK