Dog dancing

Niekoľko záberov z prezentácie a praktických ukážok žiačky Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch Terézie Borovskej. Žiačka sa umiestnila na 5. mieste. Srdečne blahoželáme.