DUÁLNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 - INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV

UCHÁDZAČI POZOR!! - DUÁLNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Oznamujeme uchádzačom o štúdium v školskom roku 2021/2022 a ich zákonným zástupcom, že Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia prijíma uchádzačov aj do systému  DUÁLNEHO VZDELÁVANIA!!

S nasledovnými hotelovými zariadeniami má uzavretú aplánuje škola uzavrieť v školskom roku 2021/2022 zmluvu o duálnom vzdelávaní:

- ENSANA Piešťany – Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany

- Hotel PARK Piešťany

- ZUCKMANN VILLA Piešťany

- Hotel Park Avenue Piešťany

- Hotel MÁJ Piešťany

- Penzión DIANA Piešťany

- Hotel MAGNÓLIA Piešťany

 

V zmysle Kritérií pre prijatie uchádzačov na denné štúdium študijného odboru 6323 K hotelová akadémia môže získať uchádzač až 30 bodov za nasledovné:

Duálne vzdelávanie

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané zamestnávateľom pre uchádzača, s ktorým zamestnávateľ plánuje pre školský rok 2021/2022 uzatvoriť Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Uvedené potvrdenie zákonný zástupca pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí riaditeľovi Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch mailom na mail blaskovic.ladislav@gmail.com, prípadne poštou do 02. mája 2021.

Odporúčame zákonným zástupcom, aby sa obrátili na uvedených zamestnávateľov a komunikovali o možnosti duálneho vzdelávania v ich hotelovom zariadení a doručili potvrdenie do 02.05.2021 na mailovú adresu blaskovic.ladislav@gmail.com.

Podporu pre štúdium v systéme duálneho vzdelávania deklaruje výrazne aj zriaďovateľ školy Trnavský samosprávny kraj. Výhody pre žiakov duálneho vzdelávania zo strany Trnavkého samosprávneho kraja môžete nájsť v nasledovnom linku - https://www.trnava-vuc.sk/12218-sk/dualne-vzdelavanie/.

Tešíme sa na všetkých nových prvákov - hotelákov v školskom roku 2021/2022!

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy