EUROCUP 2012

Žiaci našej školy sa v dňoch 13. - 15. novembra 2012 zúčastnili prestížnej medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2012 v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 39 škôl, 29 zo Slovenska a 10 škôl zo zahraničia /ČR, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko, Ukrajina/. Súťažili dvojčlenné družstvá a každý súťažiaci mal pripraviť za 12 minút 3 porcie short drinku, ktorý  obsahoval povinne bacardi a sirup monin  a soft drink, kde bol povolený iba sirup monin. Našu školu reprezentovali žiaci Martin Ščasný a Denis Rak. A reprezentovali veľmi dobre. Denis Rak v kategórii soft drinkov obsadil veľmi pekné tretie miesto a spolu s Martinom Ščasným prebojovali školu do zlatého pásma.

Veľkým uznaním práce Denisa Raka bolo konštatovanie p. Miloša Trettra: "Za najlepšieho barmana tejto súťaže považujem súťažiaceho Denisa Raka a venujem mu špeciálnu cenu - absolvovanie barmanského kurzu v barmanskej akadémii v Prahe v hodnote 7.000,- CK. "

Vedenie školy ďakuje žiakom za vzornú reprezentáciu a p. profesorke Schwarzbacherovej za ich prípravu na súťaž.