EUROCUP 2019

Hotelákov privítal Prešov s najtradičnejšou barmanskou medzinárodnou súťažou juniorov EUROCUP 2019. V súťaži mladých baristov opäť zvítazil náš hotelák! David Omelka krásne 1. miesto a najlepšie cappucino! Bianka Šmatláková tiež výborná reprezentácia a 4. miesto!
Ďakujem za reprezentáciu!

EUROCUP Prešov 2019 pokračoval súťažou barmanov juniorov!
Náš Sebastián Ozimák skončil v zlatom pásme a zároveň bol barmanom s najlepšou technikou medzi 60 súťažiacimi! David Kondrc mal najlepšie teoretické vedomosti v teste spomedzi všetkých súťažiacich a umiestnil na bronzovom mieste!
Gratulujeme chlapci!