Hodina Zeme

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera už po štvrtýkrát prispela k najväčšiemu celosvetovému ekologickému podujatiu pre verejnosť Hodina Zeme. V sobotu 25. marca o pol deviatej večer Ekohoteláci  symbolicky na šesťdesiat minút vypli osvetlenie Kolonádového mosta. Hodina Zeme aj tento rok pripomínala, že každý z nás môže pomôcť našej planéte.

Cieľom Hodiny Zeme je upozorniť na skutočnosť, že táto téma sa týka nás všetkých  už teraz. Je viac ako len zhasínaním svetiel na jednu hodinu raz za rok. Spoločne sme podporili myšlienku ohľaduplného správania k našej planéte. Je potrebné zmeniť svoje konanie v každodennom živote, aby sme životné prostredie zaťažovali čo najmenej.
História Hodiny Zeme sa datuje k 31. marcu 2007. V ten večer viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. Táto miestna aktivita sa rozšírila do takmer 180 krajín celého sveta. Zhasnutím Kolonádového mosta vyjadruje mesto Piešťany svoju podporu tejto iniciatíve.

Podujatie Hodina Zeme sa koná vždy v poslednú marcovú sobotu. „Hotelová akadémia ako jediná stredná škola v rámci Trnavského samosprávneho kraja sa zapojila do výzvy Hodina Zeme, ktorú vyhlásila Svetová organizácia na ochranu prírody. Poukazuje na svetelné znečisťovanie, globálne otepľovanie a šetrenie financií,” povedala Iveta Belányová, riaditeľka odboru školstva a telesnej kultúry TTSK.

V sobotu 25. marca 2017 o pol deviatej večer zhasli svetlá na Kolonádovom moste a o pol desiatej večer sa Kolonádový most znovu rozžiaril svojím osvetlením.

Pri svetle sviečok predviedli žiaci Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera tanečné aj spevácke vystúpenie. Skupina Fandango rozžiarila večer tanečnou ohňovou šou. Sprievod so sviečkami potom prešiel na druhú stranu mosta a späť. Na záver zazneli country pesničky.