Hoteláci pozdravujú z FESTIVALU LETECTVA 2023 z Piešťan

Hoteláci pozdravujú z FESTIVALU LETECTVA 2023 z Piešťan. Ďakujeme Trnavský samosprávny kraj za dôveru a Slovenská letecká agentúra za spoluprácu.

A ďakujeme študentom III. B, III. C, III. D a celému tímu kolegov!