Hoteláci prajú deťom zdravie - NOC NÁDEJÍ 2017

Hoteláci sa opätovne stali súčasťou ušľachtilého benefičného podujatia Noc nádejí 2017. Ďakujeme za to, že sme mohli aspoň malou mierou pomôcť malým chorým deťom.
Veď všetci sme presvedčení, že deti majú byt zdravé!!