HOTELÁČKY SÚ MLADÉ MARKETÉRKY 2024

Fakulta Masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok vyhlásila pre všetky stredné školy na Slovensku súťaž MLADÝ MARKETÉR. Do tohtoročnej súťaže s témou online marketing sa zapojilo skoro 50 prác z celého Slovenska.

Porota vybrala 9 najlepších prác a z nich boli 4 práce HOTELÁČIEK z Piešťan.

Natália Chmelová, Nikola Kekišová, Viktória Kubicová a Kristína Kovačiková prezentovali v Trnave 26.4.2024 na vysokej úrovni svoje práce.

Kristína Kovačiková obsadila krásne 2. miesto a Viktoria Kubicová skončila na 3. mieste.

Ďakujeme Miroslava Rumanová a Katarína Bukovanová za podporu a prípravu HOTELÁKOV.

Odborníci z praxe ocenili úžasné a najmä profesionálne prezentácie prác.

ĎAKUJEME A GRATULUJEME.