HOTELKA PRAJE KRÁSNE LETO 2023!

 

Všetkým nielen hotelákom prajeme krásne prázdniny a leto 2023!

Študijné oddelenie bude otvorené od 21.08.2023 v čase 08.00 hod. - 12.00 hod..

 

Hotelka team