HOTELKA Z PIEŠŤAN MÁ ŽIAKOV S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI

INEKO aj tento rok realizovalo hodnotenie stredných škôl a HOTELKA v Piešťanoch s ratingom 7,2 má žiakov s výbornými výsledkami.

A podľa hodnotenia je najlepšou HOTELKOU na Slovensku.