Krajská a celoštátna prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti 2017

Hotelácka výprava na Krajskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti 2017! A 100 % zásah!
V odbore Problematika voľného času 1.miesto Šimon Janík a Michal Zámečník, 3. miesto Dominika Fáberová. V odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia 1.miesto Bibiána Malíková a 2. miesto Daniel Cisár a v odbore Ekonomika a riadenie 1. miesto Emil Adamkovič a 2. miesto Petra Jamrichová.
Na celoštátnu prehliadku máme piatich zástupcov.
Veľká gratulácia!!

25. - 28. 4. 2017 sa na SOŠ a SPŠ J Murgaša v Banskej Bystrici konala celoštátna prehliadka SOČ, na ktorej naši žiaci získali krásne umiestnenia:1. miesto Daniel Cisár s prácou Signature drinks v kategórii Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia2. miesto Emil Adamkovič s prácou Čo je moje, to je aj tvoje v katerórii Ekonomika a riadenie4. misto Bibiána Malíková s prácou Master chocolatier v kategórii Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia5. miesto Šimon Janík, Michal Zámečník s prácou Academic barista v kategórii Problematika voľného času.


Výsledok je krásny, pretože do 39. ročníka za zapojilo celkovo 4883 žiakov stredných škôl SR.Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom študijnom či profesionálnom živote.