Krajská prehliadka SOČ

Pozitívnych správ v marci bolo veľa.

Hoteláčky z Piešťan na stupňoch víťazov Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Eliška Lisová zvíťazila v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Klára Markovičová a Simona Slobodová sa umiestnili na krásnom 2. mieste v odbore Ekonomika a riadenie.

Ďakujeme Anna Petroffová a Miroslava Rumanová za konzultácie, motiváciu a podporu.

Gratulujeme.