Krajské kolo SOČ 2023 a veľký úspech HOTELÁKOV z Piešťan

Skalica hostila tento rok Krajské kolo SOČ a všetci naši hoteláci skončili na stupni víťazov. Odbor cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia - 1. miesto Matteo Enev a 2. miesto Ema Mrázová, Ema a Terézia Baraniakové. Odbor ekonomika a riadenie - 1. miesto Kamil Jankovič a 3. miesto Viktória Václavíková.

ĎAKUJEME Anna Petroffová, Elena Sklárová a Miroslava Rumanová za perfektnú prípravu.

Sme hrdí!