KRÁSNY ÚSPECH HOTELÁKOV AJ NA CELOSLOVENSKEJ PREHLIADKE STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

Výborný výsledok dosiahli HOTELÁCI z Piešťan na celoslovenskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti 2024.

Eliška Lisová získala vynikajúce 2. miesto v odbore cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia.

Klára Markovičová a Simona Slobodová krásne prezentovali prácu v odbore ekonomika a riadenie.

Ďakujeme Anna Petroffová a Miroslava Rumanová za prípravu a motiváciu.

GRATULUJEME.