Maturanti sa lúčili zo školou

Piatok 3. júna 2022 sa lúčili maturanti. Dôstojne odspievaný Gaudeamus navodil slávnostnú atmosféru a otvoril slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Paulína Bačová, vynikajúca študentka,  žiačka V.B triedy predniesla príhovor.

Pán riaditeľ Ing. Ladislav Blaškovič predniesol svoj slávnostný príhovor, v ktorom zhodnotil výchovno - vzdelávacie výsledky maturitných tried. Vyslovil presvedčenie, že naša  škola všetkým študentom dala do života to najcenejšie a to : hlboké vedomosti, praktické zručnosti a ľudský prístup, vďáka ktorému sa budú naši študenti naďálej vracať na pôdu svojej Alma mater.