MEDZINÁRODNÝ PIEŠŤANSKÝ POHÁR ĽUDOVÍTA WINTERA 2024 S PERFEKTNOU ATMOSFÉROU A VÝBORNÝMI 140 SÚŤAŽIACIMI

HOTELKA z Piešťan hostila 140 súťažiacich z 32 stredných škôl a 6 základných škôl. Súťažné kategórie junior someliér, junior chocolatier, junior bartender, junior tea tender, junior barista a mladý gastronóm priniesli vynikajúce skills súťažiacich. A hoteláci z Piešťan celkovo ZVÍŤÁZILI a putovný pohár zostáva doma.

Junior somelier - 1. miesto Michaela Bolečková

Junior chocolatier - 1. miesto Mia Pikusová

Junior barista - 1. miesto Vanesa Tomaníková

Junior teatender - 1. miesto Nina Lipárová , 3. miesto Nina Ferancová

Aj ostatní hoteláci podali skvelé výkony. Ďakujeme všetkým garantom kategórii.

Ďakujeme všetkým kolegov za úžasnú pripravu a motiváciu.