Národná cena za dizajn 2023

Hoteláci aj súčasťou Národnej ceny za dizajn 2023.

Pozdravujeme z Divadla Nová scéna.