NOC NÁDEJÍ 2022

Už 10. rok sú Hoteláci z Piešťan súčasťou úžasnej charitatívnej Noci Nádejí a môžu aspoň symbolicky prispieť ušľachtilej pomoci na podporu liečby onkologicky chorých detí. Ďakujeme a prajeme všetkým veľa zdravia.