Ocenenie ku Dňu učiteľov

Trnavský samosprávny kraj si aj tento rok pripomenul Deň učiteľov slávnostným oceňovaním pedagogických i nepedagogickým pracovníkov, ktoré sa uskutočnilo 29. marca 2012 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Predseda TTSK Tibor Mikuš, spolu s podpredsedami Józsefom  Kvardom, Zdenkom Čambalom a Augustínom Hambálkom, ocenil dovedna štyridsaťjeden pedagógov Pamätnou medailou predsedu TTSK a ďalším dvadsiatimšiestim odovzdal Pamätný list predsedu TTSK.

Medzi ocenenými učiteľmi boli aj učitelia Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch.

Srdečne blahoželáme

 

odkaz na článok

odkaz na Piešťanský týždeň