Odborná exkurzia v Prahe

V dňoch 05. 09. 2012 – 08. 09. 2012 sa uskutočnila odborná exkurzia v hlavnom meste Českej republiky v Prahe.  Študenti školy sa mali možnosť oboznámiť s týmto krásnym mestom z viacerých pohľadov. Spolu so sprievodcami cestovného ruchu prešli najvýznamnejšie pamätihodnosti Prahy, mali možnosť navštíviť a vypočuť si prezentácie v špičkových hotelových a gastronomických zariadeniach hlavného mesta a taktiež  absolvovať prednášku na Vysokej hotelovej škole v Prahe na tému bezpečnosť hotelových informačných systémov. Ďalšími aktivitami exkurzie boli napríklad návšteva Krížikovej fontány, prehliadka Petřína, či Kostnice v Kutnej Hore.

Odborná exkurzia v Prahe už tradične patrí  k začiatku školského roka a je pre študentov 5. ročníka a študentov VOŠ novou inšpiráciou pre prácu v cestovnom ruchu.

 Ing. Ladislav Blaškovič