Olympiáda v anglickom jazyku

Koncom novembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili do okresného kola, ktoré sa kolo online 13.1. 2022. Študenti súťažili 35 minút v počúvaní, gramatike, slovnej zásobe a čítaní s porozumením. V kategórii 2A  získala druhé miesto Lea Bobeková z 1.C, ktorej chýbali len dva body na víťaznú pozíciu. V kategórii 2B získala druhé miesto Tereza Chladná zo 4.A, ktorá sa zúčastňuje Olympiády už štvrtý (posledný možný) rok a okresného kola sa zúčastnila tretíkrát. V kategórii 2C2, ktorá nie je na našej škole bežná reprezentoval školu a postupuje do krajského kola Maximillian St John Montgomery z 2.B. Všetkým trom študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a Maximillianovi držíme palce v krajskom kole - 8.2. 2022.