Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2022 v Piešťanoch !

Hoteláci boli súčasťou ,, Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2022 ".

Sme presvedčení, že leto v Piešťanoch bude úžasné a plné hostí!