OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024 - organizačné pokyny

Vážení kolegovia, milí študenti,

veríme, že ste si počas mesiaca júl a august dostatočne oddýchli a spolu s nami sa tešíte na školský rok 2023/2024.

Stretneme sa v kmeňových triedach 04.09.2023 o 08.00 hod. a následne začne o 08.30 hod. v prípade priaznivého počasia v exteriéri slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024.

Po ukončení slávnostného otvorenia budú pokračovať triednické hodiny. Triednické hodiny plánujeme realizovať aj 05.09.2023 počas 1.-2. vyučovacej hodiny.

Dňa 05.09.2023 3. vyučovacou hodinou začne vyučovanie podľa platného rozvrhu, resp. podľa organizačného zabezpečenia dňa.

Upozorňujeme triedu III. A, že dňa 04.09.2023 budú mať odbornú prax v školskej jedálni.

Taktiež žiakov upozorňujeme, že 04.09.2023 sa bude podávať strava iba študentom ubytovaným v Školskom internáte.

Žiaci ubytovaní v Školskom internáte sa ubytujú dňa 03.09.2023 v čase 15.00 hod. - 20.00 hod..

 

Tešíme sa na všetkých!

 

Ing. Ladislav Blaškovič

riaditeľ školy