Oznam pre stravníkov 1. ročníka

Pri platbách za stravovanie uvádzajte variabilný symbol, ktorý nájdete v priložených zoznamoch.

Variabilné symboly 1. A

Variabilné symboly 1. B

Variabilné symboly 1. C

Variabilné symboly 1. D